Tìm kiếm nhanh: Tìm kiếm...
Danh mục sản phẩm

Duchessa Lia

Duchessa Lia Barbaresco, Nebbiolo

Duchessa Lia Barbaresco 100% giống nho Nebbiolo được trồng tại...

Liên hệ

Duchessa Lia Nebbiolo d'Alba

Duchessa Lia Nebbiolo d’Alba: 100% giống nho Nebbiolo...

Liên hệ

Duchessa Lia Dolcetto d’Alba

Duchessa Lia Dolcetto d’Alba 100% giống nho Dolceto được...

Liên hệ

Duchessa Lia Moscato Dasti

Duchessa Lia Moscato D’asti 100% từ giống nho Muscat Blanc...

Liên hệ

Duchessa Lia Gavi - Cortese

Duchessa Lia Gavi 100% từ giống nhoCortese được trồng tại...

Liên hệ

Duchessa Lia Blanc de Blancs Brut

Duchessa Lia Blanc de Blancs Brut 100% từ giống nho White Pinot, nho...

Liên hệ

Duchessa Lia Prosecco

Duchessa Lia Prosecco 100% từ giống nho Prosecco...

Liên hệ

Duchessa Lia Barbaresco, Nebbiolo

Duchessa Lia Barbaresco 100% giống nho Nebbiolo được trồng tại...

Liên hệ

Duchessa Lia Nebbiolo d'Alba

Duchessa Lia Nebbiolo d’Alba: 100% giống nho Nebbiolo...

Liên hệ

Duchessa Lia Dolcetto d’Alba

Duchessa Lia Dolcetto d’Alba 100% giống nho Dolceto được...

Liên hệ

Duchessa Lia Moscato Dasti

Duchessa Lia Moscato D’asti 100% từ giống nho Muscat Blanc...

Liên hệ

Duchessa Lia Gavi - Cortese

Duchessa Lia Gavi 100% từ giống nhoCortese được trồng tại...

Liên hệ

Duchessa Lia Blanc de Blancs Brut

Duchessa Lia Blanc de Blancs Brut 100% từ giống nho White Pinot, nho...

Liên hệ

Duchessa Lia Prosecco

Duchessa Lia Prosecco 100% từ giống nho Prosecco...

Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thuỷ 0983 128 188
Đăng Ký Nhận Email
Đăng ký Email của bạn: